Welkom op de website van stichting Stef. Wij bevorderen het welzijn van kansarme mensen met één of meerdere functiebeperkingen. Zij komen uit gebieden met een economische en / of ontwikkelingsachterstand. In Nederland leveren we graag een bijdrage aan de beeldvorming ten aanzien van de omgang met mensen van deze doelgroep. Respect voor eigen identiteit en zelfbeschikkingsrecht zijn voor ons belangrijke waarden.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING STEF

Dank je dat je de moeite hebt genomen ons op te zoeken. Op deze pagina vragen wij je aandacht voor twee belangrijke items.

Aan de linkerkant tref je het gedicht van de Dalai Lama aan dat hij schreef toen hij Nederland bezocht afgelopen jaar. Dit gedicht staat wel honderd keer op internet, waarom dan ook op onze website, en dan ook nog eens in het Engels en op de homepage? Wij willen het onder de aandacht brengen omdat het ons en hopelijk ook jou inspireert om vanuit deze houding verder te kijken op onze website en met ons mee te doen, mee te werken aan de doelstelling van onze stichting, zoals hierboven onder de foto is weergegeven.

Never give up... Op zichzelf een slogan die het wel goed doet in onze cultuur. De verrassing zit erin dat de Dalai Lama ons aanraadt niet op te geven als het gaat om de kwaliteiten van ons hart te ontwikkelen. We stoppen eigenlijk te veel energie in het denken en in het ontwikkelen van onze mind en we geven te weinig energie aan het ontwikkelen van ons hart. We leren gedurende het leven en ook door wat we meemaken ons hart te bewapenen en te weinig hoe we het weer kunnen verzachten. Wij, mensen, kunnen ons niet geroepen voelen om "van harte" iets voor een ander te doen als we niet telkens beginnen met het zacht maken van datgene wat ons eigen hart star en onbuigzaam maakt. Leer je zelf te voelen wanneer je je hart sluit, grenzen optrekt om je zelf te beschermen. Maak dan een pas op de plaats. Juist dan kan je de keus ervaren, de keus om mee te doen aan het creëren van een beschaving, die gebaseerd is op liefde en mededogen in plaats van op angst en agressie.

Compassie, niet alleen voor mensen uit onze familie en vriendenkring, maar ook voor mensen wat verder weg. Mensen met meer beperkingen en minder kansen......Never give up...

Aan de rechterkant tref je een foto aan van een student uit Nepal, Sushant Sigdel, die veel bemoeienis heeft met de woongroep van 24 kinderen/jongeren met een beperking in Nepal; Het Mentally Challenged Rehabilitation Center. Sushan toont een spandoek van het Frans Hamers Huis. Frans Hamers, grondlegger van onze stichting, is in december 2014 overleden (zie meer over hem onder Bron). In dezelfde tijd stortte in Nepal de woonvoorziening van deze 24 kinderen/jongeren in. Ze kregen een andere huisvesting, een ware varkensstal. Dit nieuws kwam ons ter ore via de stichting Hatemalo Nepal. Stichting Stef besloot meteen zoveel mogelijk geld te storten teneinde de meest basale voorzieningen in de noodlocatie mogelijk te maken. Maar de huidige locatie is tijdelijk, er gaat een nieuwbouw komen. Stichting Hatemalo Nepal en stichting Stef gaan zich hier sterk voor maken. Meer hierover onder Projecten.

 

gedicht

 

gedicht

Ga naar boven

Never give up

No matter what is going on Never give up Develop the heart Too much energy in your country is spent Developing the mind instead of the heart. Be compassionate not just to your friends but to everyone Be compassionate. Work for peace in your heart and in the world. Work for peace and I say again Never give up. No matter what is happening, No matter what is going on around you, Never give up.

 

-His Holiness the Dalai Lama

Nederlandse donateur?

4836.000 personen gaven in 2014 aan minimaal 4 goede doelen.  Dat is 35% van alle nederlanders van 13 jaar en ouder.

23% van de gevers is 65 jaar of ouder,
54% hiervan is vrouw,
48% is actief als vrijwilliger,
42% heeft interesse in ontwikkelingshulp,
10% is nog studerend of schoolgaand,
39% woont in niet tot weinig stedelijk gebied...

 

Bron: NRC insight charitatief 2014

Aardbeving

Zaterdag 25 April 2015 om 11:41uur lokale tijd wordt Nepal verrast door een aardbeving, 7,8 op de schaal van Richter, de zwaarste beving sinds 81 jaar. Als gevolg van de aardbeving komen meer dan 8000 mensen om het leven, 17.900 mensen raken gewond. Sindsdien werden al meer dan 50 bevingen geregistreerd met een maximale kracht van 4,5. 

Op 12 mei wordt Nepal opnieuw getroffen door een zware aardbeving.

Contact

Email: info(at)stichtingstef.nl

Adres: Hoolstraat  17

5056 PK  Berkel-Enschot

Facebook: Stichting Stef